دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران و پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری برگزار می کند:

اولین دوره کارگاه بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری ((جهت تبادل تجربیات بین ایران و کشورهای همسایه در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری))

* با حضور مقامات ارشد نهادهای سیاست­گذاری علم و فناوری، اساتید دانشگاه ­های برتر و نخبگان علمی فعال در حوزه های مرتبط از کشورهای منطقه 

 * کارگاه به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

برنامه ی نشست های کارگاه به شرح زیر می باشد:


 

بخش اول

 

بخش دوم

بخش سوم

روز اول

مبانی مدیریت تکنولوژی و نوآوری

پیش بینی تکنولوژی

 

بازدید از نهادهای مهم دولتی مرتبط با حوزه علم و فناوری

روز دوم

اقتصاد دانش بنیان

حقوق مالکیت فکری

روز سوم

سیاستگذاری علم و فناوری

آشنایی با نظام علم و فناوری ایران

روزهای چهارم الی ششم

حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری و همچنین

شرکت در کنفرانس بین المللی آسیالیکس

 

 


 

 

گالری تصاویر

  • کارگاه بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری برای کشورهای فارسی زبان