آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1396-04-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1396-04-21
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1396-04-21
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-04-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-04-21
تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1396-06-04
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1396-06-09

دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران و پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری برگزار می کند:

اولین دوره کارگاه بین المللی مدیریت تکنولوژی و نوآوری ((جهت تبادل تجربیات بین ایران و کشورهای همسایه در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری))

* با حضور مقامات ارشد نهادهای سیاست­گذاری علم و فناوری، اساتید دانشگاه ­های برتر و نخبگان علمی فعال در حوزه های مرتبط از کشورهای منطقه 

 * کارگاه به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

برنامه ی نشست های کارگاه به شرح زیر می باشد:


 

بخش اول

 

بخش دوم

بخش سوم

روز اول

مبانی مدیریت تکنولوژی و نوآوری

پیش بینی تکنولوژی

 

بازدید از نهادهای مهم دولتی مرتبط با حوزه علم و فناوری

روز دوم

اقتصاد دانش بنیان

حقوق مالکیت فکری

روز سوم

سیاستگذاری علم و فناوری

آشنایی با نظام علم و فناوری ایران

روزهای چهارم الی ششم

حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری و همچنین

شرکت در کنفرانس بین المللی آسیالیکس

 

 


 

برگزار کنندگان


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:00 - 09:45

مبانی مدیریت تکنولوژی و نوآوری

جناب آقای دکتر منطقی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

10:00 - 11:45

پیش بینی تکنولوژی

جناب آقای دکتر مجیدفر
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

 

08:00 - 09:45

اقتصاد دانش بنیان

جناب آقای دکتر ابوجعفری
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

10:00 - 11:45

حقوق مالکیت فکری

جناب آقای دکتر باقری
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

 

08:00 - 09:45

سیاست گذاری علم و فناوری

جناب آقای دکتر قاضی نوری
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

10:00 - 11:45

آشنایی با نظام علم و تکنولوژی ایران

جناب آقای دکتر طباطبائیان
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

 

داتشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

حمایت کنندگان

login